ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติ

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการให้บริการตามมาตรการความปลอดภัยล่วงหน้า ตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติ 

กำหนดวันเปิดให้บริการ และประเภทร้านค้าที่อนุญาต รอประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ

ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการ
ร้านค้าทั้งศูนย์การค้าฯ

กำหนดการ

ข้อกำหนดการใช้พื้นที่หน้าร้าน

เสนอราคางานบริการ

ขั้นตอนลงทะเบียนและทำแบบประเมินสุขภาพ

จุดรับประทานอาหารร้านค้า

กรมอนามัย

ช่องทางการติดต่อ

ประเภทงานบริการ

  • แจ้งขอใช้บริการซ่อมบำรุง/ งานความสะอาด / ฯลฯ
  • แจ้งร้องเรียนการบริการของ ทางศูนย์การค้า -
  • สอบถามข้อมูลทั่วไป

ติดต่อหน่อยงาน ฝ่ายบริการร้านค้า
เวลาให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 09.30-20.00 น.
ช่องทางติดต่อ
โทร. 0-2958-0011 กด 4
E-Mail  cs_dept@futurepark.co.th
จุดบริการ  สำนักงานด้านบริหารอาคารและสถานที่ ชั้น G โซนร้านทอง

ประเภทงานบริการ

  • แจ้งเหตุโจรกรรม, เหตุอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

ติดต่อหน่อยงาน. ฝ่ายป้องกันการสูญเสียและบริหารงานจราจร
เวลาให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ช่องทางติดต่อ
โทร. 0-2958-0011 กด 5, 11096, 11818
หรือ โทร.0-2958-5858

ประเภทงานบริการ

  • สอบถามเบอร์โทรศัพท์ภายในศูนย์การค้า

ติดต่อหน่อยงาน Operator
เวลาให้บริการ จันทร์-พฤหัสบดี 09.30-21.30 น.  ศุกร์-อาทิตย์ 09.30-22.00 น.
ช่องทางติดต่อ
โทร.0-2958-0011 กด 0 หมายเลขภายใน กด 0

ประเภทงานบริการ

  • บริการรับชำระค่าเช่า / ค่าบริการ

ติดต่อหน่อยงาน ฝ่ายการเงิน
เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น.
ช่องทางติดต่อ
โทร. 0-2958-0011 กด 11809
สำนักงาน บริษัทรังสิตพลาซ่า จำกัด ชั้น 3


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-958-0011