รายงานพนักงานร้านค้าประเมินความเสี่ยง Covid19

Q1 : เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด / ต่างประเทศ
Q2 : บุคคลใกล้ชิด หรือสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับจากต่างจังหวัด / ต่างประเทศ
Q3 : บุคคลใกล้ชิด หรือสมาชิกในครอบครัวต้องสงสัยการติดเชื่อ / ยืนยันการติดเชื่อ COVID-19
Q4 : มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด เช่น สนามมวย, บ่อนไก่, งานศพ. งานแต่งงาน
Q5 : มีไข้
Q6 : ไอ
Q7 : มีน้ำมูก
Q8 : เจ็บคอ
Q9 : หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก
Q11 : มีใบรับแพทย์ หรือไม่